Familiebedrijven – jongebedrijfsopvolgersregeling

door | 15-11-22

Via deze regeling kunnen familiebedrijven subsidie aanvragen voor investeringen in het bedrijf op het gebied van duurzaamheid en digitalisering. De investering draagt bij aan de toekomstbestendigheid van het familiebedrijf gevestigd in Overijssel.

 1. De subsidie is maximaal 30% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 2. De subsidie is maximaal € 20.000,- per subsidieaanvraag.
 3. De subsidie wordt niet verleend als de hoogte van de berekende subsidie € 10.000,- of lager is.

Voorwaarden:

De dagelijkse bedrijfsvoering van het familiebedrijf is overgenomen door een familielid in de eerste, tweede of derde graad die bij het indienen van de subsidieaanvraag:

  1. jonger is dan 41 jaar. De dag waarop wij de aanvraag ontvangen zien wij als peildatum;
  2. ook belast is met de dagelijkse bedrijfsvoering van het familiebedrijf;
  3. uiterlijk 2 jaar voor de datum van indiening van de subsidieaanvraag minimaal 25% zeggenschap, verbonden aan het eigendom van het familiebedrijf, in handen heeft gekregen.
  4. minimaal 25% eigenaar van het familiebedrijf is.

Meer weten / aanmelden: https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/jonge/