1217


leden
Salland AcademyDe Academy verbindt kennis, bedrijven (opleidingen geven dan wel krijgen) met elkaar. Onderstaand vind u de verdere uiteenzetting waarbij u meer informatie kunt vinden op de website van Salland Academy

Doe mee met de Academy als opdrachtgever! Voor u is de Academy een generator van persoonlijke ontwikkeling en zakelijke groei.

Wat is een lerende organisatie?

Een lerende organisatie is een organisatie waarvan de leiding en de medewerkers zich realiseren dat voortdurend ontwikkelen een wezenlijk deel uitmaakt van het beleid en het dagelijks werk. Met andere woorden; zij beseffen dat het noodzakelijk is zich constant te blijven ontwikkelen en te zoeken naar kennis en nieuwe vaardigheden om de voortdurende veranderingen minimaal bij te blijven en bij voorkeur voor te blijven. Medewerkers in een lerende organisatie stimuleren elkaar te leren en hun ambities na te leven. De organisatie bevordert en ondersteunt dit van harte.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Binnen een lerende organisatie is het een gedeelde verantwoordelijkheid dat iedereen op peil blijft. In veel gevallen zal een medewerker zelf het initiatief nemen om eventuele lacunes in kennis en of vaardigheid op te lossen. De manier waarop kan totaal verschillend zijn. Lang niet altijd is het noodzakelijk om trainingen te volgen. De kennis en ervaring in de lerende organisatie kan uitstekend worden gebruikt om andere medewerkers te helpen bij hun ontwikkeling. Denk eens aan het aloude systeem van Meester en Gezel

Talentontwikkeling

In een lerende organisatie is het heel normaal dat er iemand is die meedenkt bij het ontwikkelen van talent. Op de vraag echter binnen bedrijven en organisatie of een dergelijke functionaris er is moet meer dan 90% helaas ontkennend antwoorden! Door het leer en ontwikkelproces in te bedden in de organisatie en af te stemmen op de praktijk ontstaat er een dubbele werking. Wij noemen dat duurzaam ontwikkelen. Het gebruik van een digitale leeromgeving versterkt dit nog eens extra.

Leiderschap tonen

Het leiderschap in een organisatie is van grote invloed op de cultuur van leren, ontwikkelen en veranderen. Het begint bij het vaststellen van beleid vanuit een visie op ontwikkelen. Wij helpen organisatie bij het maken van beleid op dit gebied. In aansluiting op het nieuwe beleid kunnen we helpen bij het vaststellen van de leerbehoeften en het invullen ervan. Kijk ook eens bij bedrijfsacademie.

Tips voor talentontwikkeling

  • Breng de talenten in uw organisatie in kaart
  • Maak bij selectie en werving gebruik van goede instrumenten
  • Betrekt iedereen bij talentontwikkeling: leidinggevenden, P&O en medewerkers
  • Reserveer budget voor ontwikkelen en opleiden omdat u het belangrijk vindt en niet alleen omdat de CAO het voorschrijft.
  • Zorg voor visie en draagvlak bij leidinggevenden ten aanzien van ontwikkelen van talenten
  • Zorg voor sterk leiderschap! Zwakke leiders verzamelen zwakke mensen om zich heen, sterke leiders verzamelen sterke mensen!
  • Zorg voor het aantrekken van jonge mensen en laat deze samenwerken met oudere medewerkers. Zij worden er beiden beter van.

 

Voor meer informatie en aanmelden: www.sallandacademy.com

 

 


Meer projecten

Binnenstadsmonitor
Deventer 1250 jaar spel
Deventer-Professionals
E-commerce
Exportstimulering
Gratis subsidieloket voor MKB Deventer
Keurmerk Veilig Ondernemen
Salland Academy
stageportal
Winkelen in Deventer: www.deventer.info


MKB Deventer

MKB Deventer is opgericht in 1995 en is inmiddels de grootste lokale ondernemersvereniging van ons land met bijna 1.200 leden. Het is onze missie om in Deventer een gezond ondernemersklimaat te realiseren voor ondernemers in het algemeen en onze leden in het bijzonder. Dit doen wij door het organiseren van verschillende activiteiten: lobbywerk, collectieve inkoop, het realiseren van personeelsvoordelen, versterking van het ondernemersschap, stadsmarketing en last but not least, netwerkversterking. 

Daarnaast werken wij aan vier meerjarenprogramma's; exportstimulering, e-commerce, vernieuwende businessmodellen en een bruisende binnenstad.

Ons ledenbestand is zeer divers en bestaat uit zakelijke dienstverleners, winkeliers, bouw- en transportbedrijven, horeca, industrie, handel etc. Het is een mix van grotere bedrijven en zelfstandige professionals.

Met ons team van vijf uitvoerende professionals werken wij, vanuit ons kantoor in de Gasfabriek, dagelijks aan een zo optimaal mogelijk ondernemersklimaat in Deventer en directe omgeving. 

  • Klik hier voor de statuten van MKB Deventer.

Home
Collectieve inkoop
Personeelsvoordeel
Lobby
Projecten
Kennis
Leden
Contact


Agenda
Actueel
Word lid
Leden uitgelicht
Magazine
Blogs
MKB Deventer
Zutphenseweg 6
7418 AJ DEVENTER

Tel: 0570-758021
E-mail: info@mkbdeventer.nl


Privacybeleid MKB Deventer
Copyright 2018 | MKB Deventer