Marktdag Circulair Ondernemen regio Zwolle 30 september 2021

Geplaatst op 09-09-2021  -  Categorie: Algemeen

Circulaire aanbestedingen versnellen als belangrijke driver voor de transitie naar de nieuwe economie. Immers: als bedrijven zien dat ze met circulariteit geld kunnen verdienen, is dat een hele goede motivatie om over te schakelen. 

Op de marktdag brengen we bedrijven en overheden met elkaar in contact om dit doel te bereiken. 

Benieuwd naar de laatste ontwikkelingen rondom circulair aanbesteden? 

Kom dan op donderdag 30 september 2021 naar de Marktdag Circulair Ondernemen in Hotel Lumen te Zwolle. Het kernthema van deze bijeenkomst is uiteraard circulariteit in de meest brede zin van het woord. Met deze bijeenkomst willen we graag opdrachtgevers en opdrachtnemers (vraag en aanbod) bij elkaar brengen en marktkansen ontwikkelen. Dus: kennis opdoen, kennis delen en kennis maken! 

Programma 

13.00 uur: Ontvangst 

13.30 uur: Opening door Hans Bakker, regiomanager Beter Aanbesteden 

13.35 uur: Inleiding door Dennis Melenhorst, wethouder gemeente Raalte 

13.45 uur: Inleiding door Roeland van Delden (CEO Leadax): waarom overheden circulair moeten inkopen? 

14.05 uur: Toelichting op de workshops en naar de workshops 

14.15 uur: Eerste ronde workshops 

15:15 uur: Pauze 

15:30 uur: Tweede ronde workshops 

16:30 uur: Sluiting en netwerkborrel 

Locatie:

Hotel Lumen, Stadionplein 20 in Zwolle. Hotel Lumen is goed bereikbaar via openbaar vervoer én auto: https://www.lumenzwolle.nl/bereikbaarheid/ 

Corona maatregelen:

In verband met de coronamaatregelen hanteren wij een maximum van 100 bezoekers. Er zal voldoende gelegenheid zijn om op een veilige manier en afstand te netwerken en bij te praten. 

Aanmelden:

U kunt in het aanmeldformulier kiezen uit onderstaande workshops. Graag aangeven welke twee workshops uw voorkeur hebben.

Workshops 

Workshop 1: Vraag en aanbod van reststoffen

Ben je benieuwd naar de kansen die het uitwisselen van grondstoffen, energie of andere innovatieve ideeën met bedrijven in andere sectoren biedt? Neem dan deel aan deze interactieve workshop! Gedurende de workshop wissel je zoveel mogelijk informatie uit. Dit levert verrassende nieuwe samenwerkingsvormen op tussen bedrijven, instellingen en overheden. Vervolgens wordt er gezorgd dat deze goede verbindingen ook blijven bestaan en uitgroeien tot nieuwe business. 

Spreker: Peter Mertens, directeur Driven by Values 

Workshop 2: Overschakelen naar een circulair bedrijf: voor, door en met ondernemers 

Bedrijven moeten blijven anticiperen op nieuwe ontwikkelingen om toekomstbestendig te worden en te blijven. Hoe maak je als bedrijf de transitie van lineaire naar circulaire economie? Wat is de essentie van ketensamenwerking? Tijdens deze workshop delen circulaire ondernemers hun ervaringen en gaan we met opdrachtgevers in gesprek over het hoe en waarom van circulair ondernemen en de mogelijkheden voor de uitvraag bij inkoop en aanbesteden. 

Spreker: Roeland van Delden (Leadax) 

Workshop 3: Aandacht verbindt! 

Nederland heeft de ambitie om per 2050 een circulaire economie te hebben.. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van overheden kan hiervoor een belangrijke motor zijn. Bij het vormgeven van en inschrijven voor circulaire aanbestedingen lopen overheden en bedrijven tegen problemen en onduidelijkheden aan. Wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de beperkingen? Tijdens de workshop geeft Arnold Appelman een korte inkijk in de mogelijkheden die er zijn. Daarnaast geeft hij een toelichting op het onderzoek om in kaart te brengen Hoe circulair aanbesteden voor alle partijen goed werkt. 

Spreker: Arnold Appelman, advocaat De Haan Advocaten 

Workshop 4: Circulair aanbesteden: bevorderen van innovatie 

Overheden zijn steeds actiever op het vlak van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, waaronder circulair aanbesteden. Omdat circulariteit nog een thema is waarbij innovaties elkaar snel opvolgen, kan de overheid niet goed uit de voeten met de traditionele aanbestedingsmethodieken. Daarom wordt een alternatieve methodiek zoals Rapid Circulair/Impact Contracting steeds vaker gebruikt. De gemeente Zwolle heeft deze methode reeds ingezet bij de aanbesteding en verwacht in 2023 100% van de aanbestedingen circulair uit te vragen. Deze workshop zal ingaan op het waarom de gemeente Zwolle dit doet, hoe deze alternatieve methodiek werkt en er worden voorbeelden uit de praktijk besproken. 

Sprekers: gemeente Zwolle/provincie Overijssel 

Workshop 5: Wat willen opdrachtgevers en opdrachtnemers aan elkaar meegeven? 

De overheid koopt jaarlijks voor 73 miljard in via aanbestedingen en heeft grote ambities om de Nederlandse economie circulair te maken. Toch wordt slechts een klein deel van de aanbestedingen circulair ingevuld. Dat is niet omdat aan de aanbodzijde geen circulaire ideeën, producten of diensten voorradig zijn. MKB-bedrijven hebben in de afgelopen jaren veel innovatieve producten op de markt gebracht die passen binnen een circulaire economie. De vraag is: wat is er nodig om een betere match tussen de inkoopvraag van de overheid en het circulaire aanbod tot stand te brengen? Met andere woorden: wat willen opdrachtgevers en opdrachtnemers elkaar meegeven? 

Sprekers: Frank Evers en Ebel Berghuis (Hogeschool Windesheim) 

Opgeven kan via de onderstaande link: 

Marktdag Circulair Ondernemen regio Zwolle | PIANOo - Expertisecentrum Aanbesteden 

  
onderkant-banner-skyline-deventer