2019 Stageportal

Van de HBO-ers verlaat 55% na studie de regio. Het idee bestaat dat in het westen aantrekkelijker werkgevers zijn. Niets is minder waar! MKB Deventer lanceert een stageportaal waarop honderden bedrijven laten zien hoe bijzonder en aantrekkelijk zij zijn om stage te lopen en daarna er te gaan werken.

 

Deventer Grows Digital

2018 Made in Deventer, tweede editie

Van het succesvolle boek Made in Deventer is de tweede editie gelanceerd. Stonden in de eerste editie 91 bedrijven, in de tweede editie waren dit er 171. Het mooie is dat, geholpen door exportactiviteiten, de bedrijven in beide edities van het boek gemiddeld 3,6 exportland hebben toegevoegd aan hun landenportefeuille in 2 jaar.

 

2017 Event Deventer Grows Digital

Deventer kent veel bijzondere bedrijven met bijzondere prestaties op gebied van online ondernemen. Het mooie is dat deze bedrijven hun kennis graag willen delen met ondernemers in Deventer die ook succesvol willen worden met online ondernemen. Daarop is het event www.deventergrowsdigital.nl georganiseerd. In 2019 is de derde editie van het congres georganiseerd met 24 uitverkochte workshops over digitaal ondernemen.

 

 

 

2016 Uitgifte drie Deventer ondernemersboeken

Ter stimulering van het onderling zaken doen en het zichtbaar maken van de vele bijzondere bedrijven die we in Deventer hebben zijn achtereenvolgens de titels: Made in Deventer, E-commerce aan de IJssel en Deventer Professionals gelanceerd. Uiteraard ook online te zien.

 

 

2015 Exportstimulering

Op basis van een aantal toevallige ontmoetingen tussen leden was export ontstaan. Besloten werd dit toeval verder uit te breiden door gerichte bijeenkomsten op gebied van exportstimulering te gaan organiseren. Begonnen werd met exportborrels. Dit mondde in veel exportsubsidies en een digitale wereldkaart waar door landen aan te klikken je kan zien wie vanuit Deventer naar dat land exporteert: exportdeventer.nl.

 

Boek Made in Deventer

2014 Start spreekuren

Om kenniscirculatie tussen leden onderling te stimuleren is begonnen met een gratis juridisch spreekuur voor onze leden: 25 advocaten van 11 advocatenkantoren bieden een gratis adviesgesprek aan. Inmiddels zijn er naast het juridisch spreekuur ook gratis spreekuren op gebied van export, E-commerce en financiën.

 

2013 Restaurantpas Deventer

In 2013 is deze secundaire arbeidsvoorwaarde voor de personeelsleden van onze leden ontwikkeld. Restaurants in Deventer bieden een aantrekkelijk korting op de menukaart voor hen.

 

2012 Vitaalste bedrijf van Deventer

Samen met Vitaliteitscentrum is deze verkiezing gelanceerd met landelijke subsidiefunding vanuit het rijk. Twintig bedrijventeam streden om de titel Vitaalste bedrijf van Deventer met Kepro als trotse winnaar.

2011 Pilot Veiligheid Kleine Bedrijven

Deventer was, dankzij initiatief van MKB Deventer, pilot voor de uitrol van deze landelijke subsidieregeling. Hierdoor konden 150 Deventer bedrijven voor in totaal 650.000 euro aan investeringen in veiligheid gesubsidieerd krijgen.

 

2010 Start beurs & verkiezing Deventer Ondernemer van het jaar

Op initiatief van MKB Deventer en KonnecTed is een B2B beurs georganiseerd voor Deventer bedrijven. Gekoppeld hieraan is ook de verkiezing “Deventer Ondernemer van het Jaar” gelanceerd.  De beurs is inmiddels doorontwikkeld naar een gezamenlijk event van alle Deventer ondernemersverenigingen samen: DOE met daarin ook de verkiezing.

 

 

 

Prijswinnaars

2009 Eerste voucheruitgifte

De crisis diende zich in volle hevigheid aan. Om ondernemers te stimuleren te blijven ondernemen met nieuwe initiatieven is de voucher Ondernemersperspectief gelanceerd. Met het geld gekoppeld aan de voucher konden 90 ondernemers eigen businessplannen ten uitvoer brengen met veel spin-off als gevolg. Sindsdien heeft MKB Deventer vele vouchers met succes uitgegeven.

 

 

 

 

 

Eerste voucheruitfgifte

2008 Duurzame verlichting

Om ondernemers te stimuleren een betere en energiezuiniger verlichting aan te schaffen is dit project met landelijke subsidie gestart. Sindsdien wordt op dit thema regelmatig nieuwe initiatieven gestart, duurzaamheid is “here to stay”.

2007 Boomverlichting Brink

De boomverlichting van de 55 bomen op de Brink was versleten. MKB Deventer heeft een plan gemaakt voor een nieuwe en energiezuinige verlichting en daar de financiering voor geregeld. Sindsdien ziet de Brink er elk winterseizoen weer prachtig verlicht uit.

 

2006 Veelpleger poster & MKB-pas De Scheg

Samen met politie is de Deventer veelpleger poster ontwikkeld. In besloten personeelsruimten ziet Deventer winkelpersoneel tot op de dag van vandaag hoe de gezichten van de top tien winkeldieven eruit zien om daarop preventief te handelen. Ook is de MKB-pas De Scheg gelanceerd: anno nu zwemmen en schaatsen ruim 1.000 personeelsleden voor een vast bedrag per jaar bij Scheg en Borgelerbad.

2005 Sfeerverlichting Binnenstad

De oude sfeerverlichting was oubollig en voldeed niet meer (groene takken met peertjes). MKB Deventer initiatief genomen tot een nieuwe en kunstzinnige verlichting en daarvoor de benodigde financiering op tafel gebracht. Het resultaat is sindsdien elk jaar van oktober t/m maart in de winkelstraten te bewonderen.

Sfeerverlichting binnenstad

2004 Winnaar prijsvraag Anti-winkelcriminaliteit

MKB Deventer was winnaar landelijke prijsvraag meest innovatieve anti-winkelcriminaliteit. Met het geldbedrag gekoppeld aan de prijs is het project Camerabeveiliging winkelcentra Colmschate en Keizerslanden opgezet: 120 slimme camera’s en een burenalarm via eigen breedbandnetwerk. Het project draait nog steeds met blijvend lage criminaliteitscijfers op beide winkelcentra.

 

2003 Start Energie-inkoop & bedrijfsfitness

Na het vrijgeven Energiemarkt is project collectieve energie-inkoop voor onze leden gestart. Destijds hoogste omzettingsgraad van alle ondernemersverenigingen landelijk. Nog steeds besparen 120 leden dankzij dit project veel op hun energielasten. Ook gestart met bedrijfsfitness met Studio Perfect, elke week maken honderden personeelsleden van onze leden hier dankbaar gebruik van de aantrekkelijke tarieven.

 

2002 Start Overlastdonatie

Op initiatief en uitvoering van MKB Deventer is Deventer de eerste gemeente in Nederland die dit project in alle winkelgebieden invoert. Bij elke winkeldiefstal met aangifte krijgt de winkeldief 151 euro extra boete wegens veroorzaken van overlast in de winkel. Het bedrag komt ten goede van de winkelier.

 

2001 Samenwerking Saxion en MKB Deventer

De eerste gestructureerde samenwerking tussen de HBO en het MKB kreeg gestalte via het project MKB-regioregisseur. Een verbindingsman tussen Saxion en MKB Deventer is aangesteld om projecten aan te zwengelen op gebied samenwerking: onderwijs en bedrijfsleven. Deze samenwerking is sindsdien verbreed naar MBO en Voortgezet Onderwijs.

2000 Start Binnenstadsmanagement

Op initiatief, planvorming en medefinanciering van MKB Deventer is Binnenstadsmanagement opgericht. Extra capaciteit was nodig om de binnenstadsplannen en met name de herinrichting in goede banen te leiden. Binnenstadsmanagement bestaat nog steeds en MKB Deventer was ook de initiator om Peter Brouwer als Binnenstadsmanager aan te stellen.Het masterplan Deventer Binnenstadsperpectief komt ten uitvoer: ontwikkeling Boreelkazerneterrein, herinrichting openbare ruimte binnenstad en komst parkeergarage. Namens alle ondernemers was MKB Deventer hierin aanspreekpunt en sparringpartner.

 

1999 Herinrichting Deventer binnenstad

Het masterplan Deventer Binnenstadsperpectief komt ten uitvoer: ontwikkeling Boreelkazerneterrein, herinrichting openbare ruimte binnenstad en komst parkeergarage. Namens alle ondernemers was MKB Deventer hierin aanspreekpunt en sparringpartner.

Herinrichting binnenstad

1998 Trainingen Veilig Winkelen

Naar aanleiding van een serie overvallen zijn gesubsidieerde trainingen opgezet in het kader van Veilig Winkelen. Binnen twee jaar tijd hebben meer dan 2.000 winkel personeelsleden de cursus gevolgd. De trainingen worden sindsdien elk jaar opnieuw via ons project Keurmerk Veilig Ondernemen aangeboden.

 

1997 Collectieve afvalinzameling

Gezamenlijk inkopen loont. Door het afvalvolume van 70 leden gezamenlijk aan de markt aan te bieden werd fors op de afvalkosten bespaard (gemiddeld 30%). Het project loopt nog steeds en het aantal deelnemers is gegroeid naar 125 leden. Nieuw in 2019: lokale biovergister SUEZ die lokaal foodafval gaat omzetten in groene energie.

 

1996 Project Winkelsurveillance

Met landelijke subsidie is het eerste project op gebied van winkelbeveiliging in Deventer opgezet. Daarna zouden er nog vele volgen. Via een draadloos oproepsysteem waren geüniformeerde beveiligingsbeambten voor winkeliers oproepbaar voor extra assistentie en hulp bij afwijkend winkelgedrag.

1995 Oprichting

“De aanleiding tot de oprichting was een afstudeeropdracht van twee Deventer HEAO-studenten Paul Nieuwburg en Marco Kok. Gezocht werd naar een voorzitter en ik ben graag deze uitdaging aangegaan en gezamenlijk hebben we MKB Deventer op de rails gezet en met stoom in beweging gezet”

 

 

 

Oprichting MKB Deventer

 
onderkant-banner-skyline-deventer