1242


leden
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)
In 2006 hebben wij alle straatvertegenwoordigers uit de diverse winkelstraten uit de binnenstad bijeen geroepen voor overleg met gemeente inzake het Keurmerk Veilig Ondernemen. In dit overleg is gezamenlijk besloten een start hiermee te maken. Inmiddels is een werkplan opgesteld met daarin tal van maatregelen om de veiligheid in en rond de winkels te verbeteren.  Alle actuele informatie alsmede de informatie over alle deelprojecten van het KVO kunt u vinden op www.kvodeventer.nl.

Enkele maatregelen uit het plan van aanpak zijn:

Invoering Overlastdonatie

Elke winkeldief die op heterdaad wordt betrapt ontvangt naast de straf die voor het delict staat ook een factuur wegens veroorzaken van overlast in de winkel. Het bedrag € 151,- hiervan komt grotendeels ten goede van de winkelier. In Amsterdam Osdorp zijn hier uitstekende resultaten mee geboekt (80% minder winkeldiefstal), wij verwachten hier in Deventer ook veel van;

Veiligheidsmap

Tezamen met politie is gewerkt aan de totstandkoming van een veiligheidsmap waarin alle projectinformatie uit het KVO alsmede belangrijke telefoonnummers staan.

Verder staan er tal van maatregelen genoemde over het veiliger maken van de openbare ruimte en over gerichte inzet van politie en toezichthouders daar en wanneer het nodig is. Andere maatregelen die o.a. in het werkplan staan zijn: veiligheidschecks in winkels, graffiti, trainingen winkelpersoneel, tegengaan intern diefstal & veiliger geldafvoer.


Instelling collectief winkelverbod

Nu wordt bij elke winkeldiefstal op heterdaad vaak een ontzegging voor een jaar tot de winkel gegeven waar de diefstal heeft plaats gevonden. Het wordt straks mogelijk om een winkeldief op heterdaad een collectieve winkelontzegging te geven. Dit betekent dat de winkeldief dan een jaar lang niet welkom is bij elke winkel in de gemeente Deventer die aan de collectieve ontzegging wil meedoen.

Doorplaatsing cameraproject

Het succesvolle cameraproject op Colmschate en Keizerslanden wordt nu doorontwikkeld. Elke ondernemer kan daardoor inhaken op dit systeem. Indien hij of zij een camera in de zaak wil plaatsen kan elke ondernemer voor een gering bedrag de camerabeelden realtime doorzenden naar de server van het beveiligingsproject bij de brandweerkazerne. De ondernemer kan via een speciale pincode via internet realtime met de camerabeelden meekijken (en meepraten als hij of zij dat wil). Ook kan de ondernemer beelden tot 7 dagen terug bekijken en eventueel downloaden. De beelden kunnen via glasvezel verzonden worden maar ook via een DSL-verbinding.


Lobby

Bedrijventerrein
Beveiliging industrieterreinen
Binnenstad - bezorging pakketten
Binnenstadsmonitor
E-commerce vouchers
Graffiti - de aanpak
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)
Winkelcentra

MKB Deventer

MKB Deventer is opgericht in 1995 en is inmiddels de grootste lokale ondernemersvereniging van ons land met bijna 1.200 leden. Het is onze missie om in Deventer een gezond ondernemersklimaat te realiseren voor ondernemers in het algemeen en onze leden in het bijzonder. Dit doen wij door het organiseren van verschillende activiteiten: lobbywerk, collectieve inkoop, het realiseren van personeelsvoordelen, versterking van het ondernemersschap, stadsmarketing en last but not least, netwerkversterking. 

Daarnaast werken wij aan vier meerjarenprogramma's; exportstimulering, e-commerce, vernieuwende businessmodellen en een bruisende binnenstad.

Ons ledenbestand is zeer divers en bestaat uit zakelijke dienstverleners, winkeliers, bouw- en transportbedrijven, horeca, industrie, handel etc. Het is een mix van grotere bedrijven en zelfstandige professionals.

Met ons team van vijf uitvoerende professionals werken wij, vanuit ons kantoor in de Gasfabriek, dagelijks aan een zo optimaal mogelijk ondernemersklimaat in Deventer en directe omgeving. 

  • Klik hier voor de statuten van MKB Deventer.

Home
Collectieve inkoop
Personeelsvoordeel
Lobby
Projecten
Kennis
Leden
Contact


Agenda
Actueel
Word lid
Leden uitgelicht
Magazine
Blogs
MKB Deventer
Zutphenseweg 6
7418 AJ DEVENTER

Tel: 0570-758021
E-mail: info@mkbdeventer.nl


Privacybeleid MKB Deventer
Copyright 2018 | MKB Deventer