1242


leden
Graffiti - de aanpak 

MKB Deventer heeft aan de basis gestaan van het graffiti-convenant. Aanleiding hiervoor was de steeds toenemende graffiti in het kernwinkelgebied en daarbuiten. Zo bleek uit een enkele jaren terug door ons gehouden inventarisatieronde dat ruim 40% van de panden last heeft van graffiti. Zoveel besmeurde mooie panden is geen gezicht en het is vanuit commercieel oogpunt ook geen goede zaak. Uit onderzoek in het westen blijkt dat veel graffiti grote gevoelens van onveiligheid oproepen bij de bezoekers; het werkt verloedering in de hand. Reden genoeg om daar wat aan te doen.

Wat is er gebeurd?

In 2003 is een grote professionele schoonmaak van alle graffiti in het winkel- en horecagebied uitgevoerd. Dit is een zeer omvangrijke klus aangezien 40% van de panden beklad zijn en oude graffiti het lastigst te verwijderen is. Geholpen door een subsidie van Buurt Aan Zet en de convenantpartners is dit de ondernemers terplekke gratis aangeboden op voorwaarde dat zij een onderhoudscontract nemen voor het blijvend schoon houden van de panden.

Heeft u grafitti, wat kunt u doen?

Het schoonmaken van de graffiti hebben wij voor onze rekening genomen. Voor het schoonhouden hebben wij uw hulp nodig. Daarbij hebben wij ons ingespannen om u een ‘offer you can’t refuse’ aan te bieden. Voor een klein bedrag per jaar wordt voor u gedurende een heel jaar ongeacht hoe vaak dit voorkomt binnen 2 werkdagen na melding de graffiti vakkundig en professioneel verwijderd.

Graffiti-clean van Cambio

Cambio in Deventer heeft een gespecialiseerde antigrafitti-unit. Zij voeren voor de gemeente uit alle anti-grafittiwerkzaamheden uit. Het verwijderen van Graffiti is een moeilijke en vakkundige klus. Cambio heeft hiervoor speciaal opgeleide en ervaren mensen in dienst. Zij verwijderen met uiterste zorg de graffiti met hoogwaardige apparatuur. Met hulp van natuurproducten en (warm) water wordt de graffiti op milieuvriendelijke wijze verwijderd. Er wordt geen gebruik gemaakt van chemicaliën.

Resultaten

Er zijn momenteel 75 panden aangesloten op een schoonhoudabonnement. Bij de start van het project waren 10 zogenaamde hotspots benoemd. Deze panden hebben, op een na, nu allemaal een schoonhoudabonnement.

Reageer

Wilt u meer weten over dit schoonabonnement, neem dan contact op met Cambio, telefoon 622210.

Kunnen de daders niet beter gepakt worden?

De aanpak van graffitivandalen krijgt extra aandacht van de politie. Van elke graffiti-uiting zal Wijkwerk voor verwijdering een digitale foto maken, waarmee de politie een database opbouwt. Ook zal Wijkwerk van elke graffiti-uiting aangifte doen bij de politie. Zodra daders gepakt worden, zal de database geraadpleegd worden en worden de schoonmaakkosten van alle door desbetreffende persoon aangebrachte graffiti doorberekend. Deze doorberekening komt weer ten goede van de ondernemers op wiens panden deze graffiti is aangebracht. Dit heeft in Apeldoorn met succes gewerkt.


Lobby

Bedrijventerrein
Beveiliging industrieterreinen
Binnenstad - bezorging pakketten
Binnenstadsmonitor
E-commerce vouchers
Graffiti - de aanpak
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)
Winkelcentra

MKB Deventer

MKB Deventer is opgericht in 1995 en is inmiddels de grootste lokale ondernemersvereniging van ons land met bijna 1.200 leden. Het is onze missie om in Deventer een gezond ondernemersklimaat te realiseren voor ondernemers in het algemeen en onze leden in het bijzonder. Dit doen wij door het organiseren van verschillende activiteiten: lobbywerk, collectieve inkoop, het realiseren van personeelsvoordelen, versterking van het ondernemersschap, stadsmarketing en last but not least, netwerkversterking. 

Daarnaast werken wij aan vier meerjarenprogramma's; exportstimulering, e-commerce, vernieuwende businessmodellen en een bruisende binnenstad.

Ons ledenbestand is zeer divers en bestaat uit zakelijke dienstverleners, winkeliers, bouw- en transportbedrijven, horeca, industrie, handel etc. Het is een mix van grotere bedrijven en zelfstandige professionals.

Met ons team van vijf uitvoerende professionals werken wij, vanuit ons kantoor in de Gasfabriek, dagelijks aan een zo optimaal mogelijk ondernemersklimaat in Deventer en directe omgeving. 

  • Klik hier voor de statuten van MKB Deventer.

Home
Collectieve inkoop
Personeelsvoordeel
Lobby
Projecten
Kennis
Leden
Contact


Agenda
Actueel
Word lid
Leden uitgelicht
Magazine
Blogs
MKB Deventer
Zutphenseweg 6
7418 AJ DEVENTER

Tel: 0570-758021
E-mail: info@mkbdeventer.nl


Privacybeleid MKB Deventer
Copyright 2018 | MKB Deventer