1242


leden
Beveiliging industrieterreinenUitgangspunt van het project is om een extra veiligheidsring om het bedrijventerrein te leggen naast de al bestaande veiligheidsring om de individuele bedrijven. MKB Deventer participeert in de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Deventer (SBBD) samen met stichting I-Watch, Bedrijven Parkmanagement, Veneberg Beveiliging, de gemeente Deventer en DKW. Dit resulteerde op 1 oktober 1998 in de start van het project Collectieve Beveiliging Deventer industrieterrein.

De resultaten

Op alle dagen rijdt een beveiligingsauto continue op het bedrijventerrein van ’s middags 5 uur tot ’s morgens 7 uur (weekeinden 24 uur). De alarmmeldingen van de deelnemers komen direct op de beveiligingsauto binnen, waardoor een korte reactietijd van enkele minuten gerealiseerd wordt. Ter vergroting van de preventieve werking ontvangen alle deelnemers borden en stickers waarop deelname aan het project kenbaar wordt gemaakt. Daarnaast zijn alle invalswegen van het bedrijfsterrein voorzien van grote borden met daarop een vermelding van het beveiligingsproject. Dit heeft sinds de start van het project geleid tot een reductie van 40% van de totale criminaliteit (deelnemers en niet-deelnemers). Andere zaken die vanuit het project in gang zijn gezet zijn o.a. security check totale bedrijfsterrein, premiekorting op brand- en inbraakverzekering en trainingen toegangscontrole. Bewakers van Veneberg signaleren problemen als b.v. uitgevallen lantaarnverlichting, wildgroei groeivoorzieningen en gaten in wegen en geven dit door aan de gemeentelijke rayonbeheerder, waarna snelle actie plaatsvindt.

Nieuw Cameraproject per 1 januari 2013

De noodzaak van collectief cameratoezicht blijkt uit het onderzoek dat periodiek gedaan wordt ten behoeve van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Door cameratoezicht wordt er aangestuurd op ‘noodzaak’ in plaats van nodeloos rondrijden (traditionele surveillance) . Georganiseerd cameratoezicht biedt ons mogelijkheden criminelen te volgen en vroegtijdig onraad te signaleren. Hierdoor voorkomen we wildgroei en onnodige investeringen in eigen (particuliere) camera’s. Gelukkig wordt de noodzaak van het plaatsen van camera’s inmiddels ook gedragen door de overheid en het ‘publiek’.

DE PRAKTIJK

Deventer heeft gekozen voor een door de stichting I-WATCH goedgekeurd intelligent camerasysteem, het is de virtuele voordeur voor het hele gebied. Alle toegangswegen worden voorzien van een

kentekenherkenningcamera. Verdachte bewegingen binnen het gebied worden proactief gesignaleerd. Vroegtijdige signalering, gericht op het voorkomen van schade. De beelden zijn van hoogwaardige kwaliteit door gebruik van HD camera’s en glasvezel.

HOE IS HET TOEZICHT GEORGANISEERD?

De Stichting I-Watch  is een gezamenlijk initiatief van politie, ondernemers en gemeenten. Het is de toezichtruimte voor Noord- en Oost-Nederland. De regie van het uitkijken van de beelden ligt bij de politie. Hierdoor is er een rechtstreekse verbinding met de meldkamer van de politie, de brandweer en de GGD. Veneberg Security is één van de partners  van I-Watch die de beelden live uitleest. Bij hen ligt ook de daadwerkelijke opvolging van een geconstateerde afwijking,  indien noodzakelijk ondersteund door politie, brandweer en GGD.

WIE MAAKT DIT MOGELIJK?

De gemeente Deventer heeft een opstartsubsidie gegeven om te komen tot een goed plan. De aanschaf van de benodigde apparatuur wordt bekostigd door Bedrijvenparkmanagement Deventer met bovenliggende ondernemersverenigingen De Weteringen, Bergweide en Kloosterlanden, MKB Deventer, Veneberg Security en de Provincie Overijssel.

De jaarlijkse exploitatiekosten worden gedragen door Bedrijvenparkmanagement Deventer, MKB Deventer en de Deelnemers aan de collectieve beveiliging. Uitgangspunt is een verhoogde veiligheid te bieden tegen gelijkblijvende kosten en uiteindelijk bij meer deelnemers aan de collectieve beveiliging: minder kosten per deelnemer.

EN DIT BETEKENT VOOR U OOK:

Schadelastbeperking door preventie van criminaliteit en daadwerkelijke veiligheid voor uzelf, uw medewerkers en klanten. Voor leden/deelnemers van de genoemde belangenverenigingen: korting op verzekeringspremies tot 20% (o.a. Interpolis, Delta Lloyd). Daarnaast biedt het u voordelige aansluiting op breedband/glasvezel.

DOOR SAMENWERKING MEER VEILIGHEID!

MEER WETEN OF VRAGEN?
Bel de Parkmanager, Mark van Mast
06-10983746 of mail : m.vanmast@pmdeventer.nl


Lobby

Bedrijventerrein
Beveiliging industrieterreinen
Binnenstad - bezorging pakketten
Binnenstadsmonitor
E-commerce vouchers
Graffiti - de aanpak
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)
Winkelcentra

MKB Deventer

MKB Deventer is opgericht in 1995 en is inmiddels de grootste lokale ondernemersvereniging van ons land met bijna 1.200 leden. Het is onze missie om in Deventer een gezond ondernemersklimaat te realiseren voor ondernemers in het algemeen en onze leden in het bijzonder. Dit doen wij door het organiseren van verschillende activiteiten: lobbywerk, collectieve inkoop, het realiseren van personeelsvoordelen, versterking van het ondernemersschap, stadsmarketing en last but not least, netwerkversterking. 

Daarnaast werken wij aan vier meerjarenprogramma's; exportstimulering, e-commerce, vernieuwende businessmodellen en een bruisende binnenstad.

Ons ledenbestand is zeer divers en bestaat uit zakelijke dienstverleners, winkeliers, bouw- en transportbedrijven, horeca, industrie, handel etc. Het is een mix van grotere bedrijven en zelfstandige professionals.

Met ons team van vijf uitvoerende professionals werken wij, vanuit ons kantoor in de Gasfabriek, dagelijks aan een zo optimaal mogelijk ondernemersklimaat in Deventer en directe omgeving. 

  • Klik hier voor de statuten van MKB Deventer.

Home
Collectieve inkoop
Personeelsvoordeel
Lobby
Projecten
Kennis
Leden
Contact


Agenda
Actueel
Word lid
Leden uitgelicht
Magazine
Blogs
MKB Deventer
Zutphenseweg 6
7418 AJ DEVENTER

Tel: 0570-758021
E-mail: info@mkbdeventer.nl


Privacybeleid MKB Deventer
Copyright 2018 | MKB Deventer