Bureau Brakeldhr. H. J. Brakel
+31 6 51141362
info@bureaubrakel.nl
Worp 19
7419 AB Deventer
www.bureaubrakel.nl

Organisatie-advies

Bureau Brakel

Bureau Brakel houdt zich bezig met verandervraagstukken rondom cultuur of inrichting van de organisatie, maar ook op het vlak van persoonlijk functioneren, samenwerking, communicatie en leiderschap op zowel organisatie- als individueel niveau.

Ik, Harrie Brakel en eigenaar, heb meer dan 20 jaar ervaring als verandermanager, coach en trainer in voornamelijk gedrags- en communicatievaardigheden en is daarnaast ook trainer in project- programma- en verandermanagement.

Ik heb een passie voor leren en ontwikkelen en ik geloof dat leren de kern is van vooruitgang: zonder leren geen groei, verbetering of innovatie! Mijn focus ligt daarom op het stimuleren en faciliteren van sterke leerprocessen in samenwerking met opdrachtgevers en betrokkenen in ontwikkelprocessen.
Mijn doel is om mensen te stimuleren, te begeleiden en te trainen zodat ze verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen voor duurzame oplossingen. Dit zal leiden tot individuele groei, team- en organisatieontwikkeling, kennisproductiviteit, vernieuwing en verandering. Het is mijn overtuiging dat je door samenwerking komt tot de beste oplossingen.

Mijn geloof in de persoonlijke kracht van mensen is de basis van mijn aanpak. Iedere persoon, organisatie en situatie hebben mogelijkheden in zich die in staat stellen om verder te ontwikkelen. De kern van mijn aanpak is het laten ontkiemen en voeden van datgene wat (in aanleg) al aanwezig is.

Ik ben er van overtuigd dat ieder mens, bewust of onbewust, talenten en competenties heeft die nodig zijn om te kunnen groeien. Ik wil graag groei stimuleren door dit potentieel van mensen, teams en organisaties te benutten. Ik ga door op wat er is en wat er kan. Ik kijk naar mogelijkheden die aansluiten bij de persoon en de organisatie. Ik focus me op datgene wat mensen kunnen en willen, als individu, in een team en in een organisatie. Voor deze veranderprocessen gebruik ik onder andere methoden en technieken die ook binnen de Transactionele Analyse, NLP en Systemisch Werken worden gebruikt en succesvol zijn gebleken.

Methode en productaanbod.
Ik faciliteer de organisatie om de verbeterde werkwijzen en vernieuwde zienswijzen te verankeren in de werkprocessen, systemen, cultuur en structuur van de organisatie. Ik werk het liefst vanuit een driedimensionaal model:

Een Leer-as, waarin het leren centraal staat. Mijn focus ligt dan op het ontwikkelen en het verbeteren van gedrags- en communicatievaardigheden. Daarnaast train ik kennis en vaardigheden op het gebied van project-, programma- en verandermanagement. Ik lever daarvoor de volgende (certificerings) producten zowel in het Nederlands als in het Engels:

Sociaal psychologisch:

 • Lichaamstaal en micro-expressies
 • Communicatievaardigheden (waaronder gespreks-, vergader-, presentatie- en interviewtechnieken)
 • Gedragsvaardigheden (waaronder assertiviteitsverbetering en persoonlijke presentatie)
 • Coachingsvaardigheden
 • Intervisie begeleiding

Technisch:

 • Projectmatig werken
 • Projectmanagement op MBO, HBO en Academisch niveau
 • Agile ™(Atern en Scrum)
 • PRINCE2™ (foundation en practitioner)
 • IPMA D, C en B (coaching) op basis van NCB IV.

Een presteer-as, Action Learning, waarbij men de kennis en de gewenste verandering meteen in de dagelijkse praktijk toepast, dus meteen implementeert. Op deze manier zijn het individu, het team en de organisatie direct betrokken om veranderingen door te voeren en te borgen en worden collectieve competenties ontwikkeld.

Een begeleidings-as, waarin wordt gezorgd voor de juiste begeleiding en coaching(1) door mijn bureau, door directe collega’s en door het management. Dit is een belangrijke voorwaarde voor het doorvoeren, implementeren en integreren van de veranderingen. Hier worden ook de afspraken rondom sturing en borging van kennis en verandering gemaakt. Borging op organisatieniveau van het geleerde voorkomt terugval in ontwikkeling en legt zo een degelijk fundament.

Coaching
Ik coach individuele opdrachtgevers, managers en medewerkers om hun rol in de dagelijkse praktijk nog beter in te vullen. Individuele coaching helpt hen meer bewust te worden van persoonlijke kwaliteiten en deze in te zetten of te benutten voor betere rolprestaties. Het bewust worden van eigen mogelijkheden en het begeleid zoeken naar eigen mogelijkheden en oplossingen verhoogt de individuele prestaties.
Daarnaast begeleid en coach ik projectteams en programma-organisaties om zo effectief mogelijk de afgesproken resultaten en doelstellingen te realiseren.

Bureau Brakel beschikt over een groot netwerk dat, in voorkomend geval, borg staat voor continuïteit en kwaliteit.


 • Lucrees van Groningen
 • Son&Klaar
 • Captus
 • CCS
 • W3product
 • Effectiev
 • Stichting Projectkompassie
 • SmartR BV
 • Swinckels in Twello
 • SAZAS
 • MKB Deventer

  MKB Deventer is opgericht in 1995 en is inmiddels de grootste lokale ondernemersvereniging van ons land met bijna 1.200 leden. Het is onze missie om in Deventer een gezond ondernemersklimaat te realiseren voor ondernemers in het algemeen en onze leden in het bijzonder. Dit doen wij door het organiseren van verschillende activiteiten: lobbywerk, collectieve inkoop, het realiseren van personeelsvoordelen, versterking van het ondernemersschap, stadsmarketing en last but not least, netwerkversterking. 

  Daarnaast werken wij aan vier meerjarenprogramma's; exportstimulering, e-commerce, vernieuwende businessmodellen en een bruisende binnenstad.

  Ons ledenbestand is zeer divers en bestaat uit zakelijke dienstverleners, winkeliers, bouw- en transportbedrijven, horeca, industrie, handel etc. Het is een mix van grotere bedrijven en zelfstandige professionals.

  Met ons team van vijf uitvoerende professionals werken wij, vanuit ons kantoor in de Gasfabriek, dagelijks aan een zo optimaal mogelijk ondernemersklimaat in Deventer en directe omgeving. 

  • Klik hier voor de statuten van MKB Deventer.

  Home
  Collectieve inkoop
  Personeelsvoordeel
  Lobby
  Projecten
  Kennis
  Leden
  Contact


  Agenda
  Actueel
  Word lid
  Leden uitgelicht
  Magazine
  Blogs
  MKB Deventer
  Zutphenseweg 6
  7418 AJ DEVENTER

  Tel: 0570-758021
  E-mail: info@mkbdeventer.nl


  Privacybeleid MKB Deventer
  Copyright 2018 | MKB Deventer