TVL: maximaal 50.000 euro per 4 maanden

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt mkb-bedrijven met maximaal 250 werknemers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen kan vanaf medio juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Lees hier meer.........

afb-7

Pakket maatregelen voor banen en economie 


Dinsdag 17 maart 2020 heeft het kabinet vanwege het coronavirus een pakket maatregelen voor banen en economie aangekondigd.
Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft. Meer informatie hierover op de website van de rijksoverheid

pakketphoto2

Financiering

Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregeling BMKB (borgstelling midden- en kleinbedrijf) en GO (Garantie Ondernemersfinanciering) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker. 

2-1

Borgstelling MKB-kredieten

Heeft u als ondernemer te weinig onderpand om geld te lenen? Informeer bij uw financier naar de mogelijkheden van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). De BMKB vergroot het onderpand en daarmee ook de financierbaarheid van de onderneming, ook in de toekomst.
Meer informatie hierover op de website van de RVO.

4-2

Qredits


Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.
Qredits hulplijn

3-1

 
onderkant-banner-skyline-deventer