HRM

Labyrint Training: Laura Dijkerman & Cyril van Leeuwen

Laura en Cyril, beide (mede-)eigenaar van Labyrint Training, bieden voor het branchespreekuur hun expertise op het terrein van verzuim aan.

Laura heeft een ruime ervaring met trajecten van mensen die werken aan hun herstel van langdurige klachten. Zij adviseert deze mensen en hun werkgevers en verwijzers. Binnen het team van Labyrint Training vervult zij de rol van procesbegeleider.

Cyril heeft een brede ervaring als trainer en re-integratiecoach. Hij werkt aan het herstel van mensen die zich als gevolg van klachten in hun functioneren beperkt voelen. Binnen het team vervult hij de rol van re-integratiecoach.

Labyrint Training biedt werkgevers hulp bij langdurig verzuim van werknemers. Uiteenlopende klachten kunnen ervoor zorgen ervoor dat werknemers niet langer goed kunnen functioneren. In situaties van langdurig verzuim is vaak sprake van onvoldoende progressie, toenemende zorgen, onzekerheid en onduidelijkheid. Labyrint Training heeft de ambitie om juist in die situaties uitkomst te bieden.

Laura en Cyril brengen met u de verzuimsituatie in kaart, zet de acties van u en van uw werknemer op een rij en kan u adviseren over de mogelijkheden om de terugkeer in het arbeidsproces te bespoedigen


 
onderkant-banner-skyline-deventer