Van de voorzitter, magazine februari 2023

20-02-23

Door: Ed den Besten, voorzitter MKB Deventer

7,5 miljoen euro bespaard in Deventer!

Dit themanummer gaat over duurzaamheid. Dit thema staat door de toegenomen energielasten sterk in de belangstelling. Veel ondernemers kampen met sterk gestegen lasten die ze niet of maar zeer ten dele aan de klant kunnen doorbereken. In Deventer hebben de ondernemende partners net als in Coronatijd de handen ineen geslagen om een helpende hand te bieden.

In 2020 is in opdracht van gemeente Deventer een belteam geformeerd door Ondernemershuis Deventer om de 1.000 ondernemers in Deventer die steun van de overheid hebben ontvangen pro-actief te benaderen voor hulp. Hieruit zijn bijna 200 hulpvragen gekomen en deze zijn 1 op 1 verder geholpen. Deze aanpak is de afgelopen maanden opnieuw van stal gehaald, maar nu in het teken van de gestegen energielasten. Net als toen participeert MKB Deventer in het belteam.

Duizend ondernemers bellen

De focus van Ondernemershuis ligt op het bellen van de ondernemers die door hen individueel geholpen zijn ten tijde van de Corona-crisis. MKB Deventer focust zich op de ondernemers met een verwacht hoog energieverbruik. Het doel van het pro-actief bellen is hulp te bieden aan de ondernemers.

Waaruit bestaat de hulp?

Deze hulp richt zich op het makelen tussen de verschillende regelingen zoals gemeente, provincie en rijk deze hebben ingesteld voor de ondernemer. Dit heeft betrekking op compensatie op de energienota, subsidie op energiebesparing / duurzame opwekking van energie tot regelingen voor werknemers. MKB Deventer heeft via PM Energie nog de mogelijkheid van een instap in een collectief energiecontract en dat kan zeer gunstig uitpakken, afhankelijk van de energiesituatie per bedrijf . Er zijn zo tientallen bedrijven geholpen met tienduizenden euro’s minder aan energielasten.  Tel je de gezamenlijke besparing op van alle deelnemende leden in het inkoopcollectief dan ga je op jaarbasis over de 7,5 miljoen euro heen! Elke contributie-euro levert voor de deelnemers gemiddeld 35 euro op aan lagere energielasten.

Veel diverse reacties

Uit de telefoontjes en bezoeken tot nu toe blijkt dat de ondernemers de aandacht van de gemeente weten te waarderen. De energiesituatie per bedrijf is zoals verwacht zeer uiteen lopend. Dit varieert van: ik heb nog een langlopend contact, ik ben dankzij zonnepanelen en andere maatregelen (bijna) energieneutraal tot help mijn contract loopt af / c.q. is afgelopen.  Acute hulpvragen zijn direct doorgeleid naar het project Ondernemers in zwaar weer van het Ondernemershuis. Ook hebben ongeveer tien bedrijven aangegeven open te staan voor een caseberekening van zonnepanelen op hun bedrijfsdak. Deze worden nu uitgewerkt.

Duurzaamheid als secundaire arbeidsvoorwaarde

Bij ons lid Vos Transport wordt duurzaamheid als secundaire arbeidsvoorwaarde ingezet. Ongeveer 25% van de 300 personeelsleden hebben via een “fietsplanaanpak” met 50% voordeel zonnepanelen, een warmtepomp of een isolatie voor hun woning aangeschaft. Dit ging via een uitruil met vakantie- en vrije dagen, overwerk of persoonlijke budgetten. Een prachtige voorbeeld hoe duurzaamheid te stimuleren en werknemers aan je te binden. Een win-win voor iedereen. Meer over deze actie op pagina 48 en 49 van dit MKB Magazine.

Ed den Besten, Voorzitter MKB Deventer

Ed den Besten, voorzitter MKB Deventer

Ed den Besten, voorzitter MKB Deventer

Voorzitter MKB Deventer

Overige columns

Column Een frisse blik op succes in MKB Magazine oktober 2022

Column Een frisse blik op succes in MKB Magazine oktober 2022

Een frisse blik op stress U kent ons als trainers en coaches op het gebied van ...