MKB-voucher digitalisering: ook in 2022!

zondag 1 mei 2022

 
Tijd
start om 09:00 uur
 

Provincie Overijssel wil mkb-ondernemers, culturele en maatschappelijke instellingen stimuleren
om structureel met digitalisering aan de slag te gaan. Daarom wordt ook dit jaar de mkb-voucher
digitalisering opengesteld. Dus: wilt u werk maken van digitalisering en hebt u een plan? Dan kunt
u tot maximaal 10.000 euro subsidie ontvangen.
Met de subsidieregeling wil de provincie bijdragen aan een krachtig midden- en kleinbedrijf in
Overijssel. Digitalisering is een middel om uw organisatie verder te brengen: meer omzet genereren,
bedrijfsprocessen efficiënter inrichten, klantcontacten verbeteren, uw bereik vergroten en de
efficiëntie verbeteren. Anders gezegd: de transformatie van een onderneming hangt af van het
vermogen om snel en over de gehele linie nieuwe digitale technologieën in te voeren.
Als provincie hebben we veel gesprekken gevoerd met bedrijven, experts en externe partners. En we
merken dat veel mkb’ers nog maar aan het begin staan van de digitale transformatie. Met de mkbvoucher digitalisering willen we hierin verandering brengen. Met de voucher kunt u als ondernemer
versneld aan de slag met digitalisering en digitale veiligheid.
Subsidie voor verschillende maatregelen
De mkb-voucher digitalisering is een subsidieregeling. Als ondernemer kunt u een subsidie van 500
euro ontvangen voor uw digitaliseringsplan. Vervolgens kunt u ook subsidie krijgen voor de
implementatie van diverse maatregelen die in uw digitaliseringsplan zijn opgenomen. Dat bedrag kan
oplopen tot 9.500 euro. Maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld het
verder automatiseren van productieprocessen, het koppelen van uw kassasysteem aan uw voorraad
en het inrichten van hard- en software die de digitale veiligheid vergroten. Maar bijvoorbeeld ook,
voor ondernemers in de culturele sector: het interactief maken van online theatershows. Er zijn
allerlei mogelijkheden, afgestemd op uw onderneming.
Hulp bij het digitaliseringsplan
Om gebruik te kunnen maken van de mkb-voucher, hebt u een digitaliseringsplan nodig. Misschien
vindt u het lastig om zo’n plan op te stellen. Geen nood: Overijssel heeft genoeg loketten en
organisaties waar u terecht kunt voor ondersteuning. Zo kunt u gebruikmaken van een van de
digitale werkplaatsen, waar u gekoppeld wordt aan een groepje slimme studenten. Ook de loketten
Kennispoort en Novel-T of Smart Industry platform BOOST kunnen u helpen. Uiteraard kunt u ook
een extern adviesbureau in de arm nemen of aankloppen bij uw brancheorganisatie.
Wie komen er in aanmerking?
De mkb-voucher digitalisering was voorgaande jaren erg populair, met als gevolg dat diverse
ondernemers uiteindelijk geen gebruik konden maken van subsidie. Die mogelijkheid bestaat nu
weer. Wilt u in aanmerking komen voor subsidie, dan is het belangrijk dat u een goed onderbouwd
digitaliseringsplan kunt overleggen waaruit duidelijk blijkt dat u flinke stappen wilt zetten op het
gebied van digitalisering en digitale veiligheid. Mocht er door de grote hoeveelheid aanvragen op de
eerste dag een overschrijding plaatsvinden, dan zal er via de notaris een loting plaatsvinden.
Hoe en waar kan ik subsidie aanvragen?
pag. 2/2
De regeling is inmiddels gepubliceerd en staat op onze provinciale website. De regeling gaat open op
1 mei 2022 zodat je als ondernemer acht weken de tijd hebben om een digitaliseringsplan op te
stellen als deze nog niet is gemaakt. Op onze website kunt u na openstelling het aanvraagformulier
invullen, waarbij u het digitaliseringsplan meestuurt.
Wilt u meer weten over de subsidiabele activiteiten en de voorwaarden van de regeling? Ga dan naar
onze provinciale website https://www.overijssel.nl/loket/subsidies/
Informatie: Rob Heetland, team Communicatie,
provincie Overijssel, telefoon 06 10 41 99 01 of bij
spoedvragen buiten kantooruren 06 18 30 00 03

 

 


 
onderkant-banner-skyline-deventer