Informatiebijeenkomst leergang retail voor ondernemers buiten-centrum winkelgebieden Deventer

maandag 25 januari 2021

 
Tijd
19:00 tot 20:30 uur
Locatie
Online
 

Het zijn bijzondere tijden, zeker voor de winkeliers. De nabije en verre toekomst is ongewis en ondernemerschap is meer dan ooit vereist.   Diverse partijen hebben de handen ineen geslagen om U hierbij te ondersteunen d.m.v. een leergang Toekomstbestendig Retailmanagement en Leiderschap. Graag willen we U hierover informeren!

 

De wereld van de retailer verandert en door Corona is dit proces in versneld tempo doorgezet: digitalisering, creativiteit, flexibiliteit en samenwerking zijn dan belangrijke voorwaarden voor succes. In de leergang wordt hier zowel op persoonlijk vlak als ook op die van uw onderneming aandacht aan geschonken.  

 

In de bijlage treft u aan een lijst van onderwerpen en de beoogde data van de lessen en een flyer.  Door een bijdrage van de Provincie Overijssel en MKB Deventer  kan de leergang t.w.v. zo n euro 3.000 aangeboden worden voor slechts 350 euro! Wij denken dat dit een unieke kans voor U als ondernemer om in deze tijd van vele uitdagingen om aan Uzelf en de onderneming te werken (naast het werk in de winkel) en tools aangereikt te krijgen om alles eens tegen het licht te houden en plannen te updaten.  En vooral ook door  te sparren met collega s in de winkelstraat, waarbij ook  naast ervaringsdeling en sparring (incl winkelbezoeken bij elkaar) een grote rol spelen. 

 

Uit ervaringen van de 50 deelnemers in diverse groepen tot nu toe (o.a. uit Zutphen Doetinchem en Arnhem)  blijkt een groot enthousiasme en veel profijt van deze leergang (zie linkjes onder).

 

Binnenstad Deventer start al met een groep!

Een  groep ondernemers start in de binnenstad en een tweede groep start voor de ondernemers winkelcentra en dorpskernen elders in de gemeente.  Intekenen gebeurt op  tijdsvolgorde.  Saxion biedt deze leergang van 13 lessen en een ondernemerspitch graag aan  voor groepen van 15 a 18 deelnemers i.s.m. Centrum Management Academie, de Provincie Overijssel  (Stadsbeweging) en MKB Deventer en de diverse winkeliersverenigingen in de gemeente Deventer.  In de binnenstad gaat de leergang in januari  van start,  deze was in 2 dagen na introductie op 9 november jl. al meteen volgeboekt.  Wellicht dat zelfs een tweede groep binnenkort ook mogelijk gemaakt wordt voor dat gebied.   Ook U, als de ondernemer in de omliggende winkelcentra binnen de gemeente Deventer,  willen we graag uitnodigen  deel te nemen aan deze leergang!

 

Tom Kikkert is een retailexpert die al vele retailers en andere consumentendienstverleners heeft geadviseerd en een begenadigd spreker. Hij neemt U tijdens een paar van de lessen graag mee in zijn kijk op de rol van de (fysieke en omnichannel) retailer in de toekomst.   Hij heeft een boeiend verhaal over de keuze van Uw  identiteit als winkelier, (dag)horeca-ondernemer  of dienstverlener en die van Uw bedrijf, waar U een toekomstvisie kunt uit ontwikkelen en in het verloop van de leergang ook daadwerkelijk mee aan de gang gaat.   We laten U graag alvast met hem kennismaken in de vorm van een proefles.     

 

Wij houden daartoe graag in januari 2021 een korte online sessie/webinar  met U als ondernemer waarin  Tom Kikkert een proefworkshop verzorgt en Saxion haar leergang introduceert. Wij zouden het op prijs stellen als U daarbij aanwezig wilt zijn. Het belooft een leerzame avond te worden! ! I.v.m. Corona zal deze sessie online zijn via MS teams.

 

Op  maandagavond 25 januari organiseert MKB Deventer in samenwerking met de winkeliersverenigingen van Deventer en  Saxion t.b.v.  de retailondernemers een korte gastles en introductie van deze leergang. Deze is bedoeld voor alle consument georiënteerde bedrijven, winkels, horeca, culturele instellingen in dorpskernen, winkelgebieden en straten buiten het directe centrum.  U bent daarvoor van harte uitgenodigd! I.v.m. Corona zal deze sessie

 

Programma

 

19:00u                Welkom Marco Kok, MKB Deventer namens de winkeliersverenigingen

 

19.05u                Retaildeskundige Tom Kikkert aan het woord

 

19.40u                Introductie leergang Toekomstgericht Retailmanagement en Leiderschap

                                          door Karin Verschoor (directeur Saxion) en Berry Engelen (kerndocent Leergang).

 

19:50u                Ervaringsdeskundige leergang | Martijn Droog van “Noten en Zo” Zutphen

 

20:15u                Rondvraag en afsluiting

 

Voor een eerste impressie van de leergang kunt U onderstaande filmpjes bekijken:

https://www.han.nl/opleidingen/hbo-programma/retailmanagement-en-leiderschap/#videostudenten-die-je-voor-gingen

Klink op studenten die je voorgingen

https://binnenstad.inzutphen.nl/binnenstadsmanagement/investeren-in-jezelf-en-de-stad

Klik op filmpje

 

In de bijlage treft U een folder aan van de leergang die we willen laten starten eind maart/begin april. Meldt U zich aan voor deze sessie bij: ofni.[antispam].@mkbdeventer.nl. Voor meer informatie belt U gerust met een van de onderstaande personen

 (contactgegevens zie bijgesloten folder). 

 

Met vriendelijke groet,

 

Berry Engelen                                              Marco Kok                                                                

Docent/Lecturer Leergang Retail             Directeur MKB Deventer                                       

Saxion Hogeschool MKB Deventer             

 

 


 
onderkant-banner-skyline-deventer