1208


leden
Saxion-studenten zoeken bedrijven voor nieuw businessplanDigitalisering, nieuwe en andere concurrenten, globalisering, de circulaire economie en klanten die mondiger worden en minder trouw…..Als MKB Deventer merken wij dat de veranderingen voor onze leden steeds sneller gaan, eigenlijk in elke markt. Maar het ontbreekt onze leden vaak aan tijd, kennis of middelen om dat eens goed in kaart te (laten) brengen en na te denken wat dat betekent voor de toekomst van het bedrijf. Daarom hebben Saxion en MKB-Deventer de handen ineengeslagen: groepjes van derdejaars studenten Commerciële Economie worden aan bedrijven gekoppeld met als opdracht om met nieuwe businessmodellen te komen, die inspelen op deze veranderingen.

Waardecreatie
“De rode draad in onze opleiding is marketing. De basis van marketing is hoe je duurzaam  waarde kunt creëren voor de klant (en voor de maatschappij).  De grondgedachte hoe een organisatie waarde creëert, levert en behoudt noemen we het businessmodel van de organisatie”, aldus Dirk Giethoorn, docent Strategische Marketing bij Saxion en de projectleider. “Het businessmodel van veel organisaties is gebaseerd op ‘zo gaat dat in onze markt’. Vaak is dat weinig onderscheidend en niet in staat om antwoord te geven op de veranderende markt. Die bedrijven kunnen we helpen, maar ook organisaties die net zijn gestart om hun initiatieven om te zetten in toekomstbestendige businessmodellen!” 

Het project
Het project in de huidige vorm is in september 2017 gestart. Daarbij zijn telkens groepjes van drie studenten gekoppeld aan elk van de veertien deelnemende bedrijven. “Zo kunnen we de theorie in de praktijk brengen en daar leren we veel van”, aldus een van de studenten. Bovendien krijgen de deelnemende ondernemers goed onderbouwd advies hoe ze hun businessmodel moeten inrichten. Een echte win-winsituatie dus. En dat bleek ook wel uit de enthousiaste reacties van de deelnemende bedrijven nadat de plannen in januari werden gepresenteerd. Zoals van Tom Oosterhuis, eigenaar van het succesvolle MIQA Makelt: “De studenten hebben echt goed ons huidige businessmodel geanalyseerd en goed gekeken naar onze markt. Op basis van deze gedegen analyses hebben ze ons goed voor ogen gehouden wat de toekomst gaat brengen en welke keuzes we kunnen en moeten maken”.

In februari is er begonnen met een tweede ronde waarbij er twaalf groepjes van drie studenten zijn gekoppeld aan diverse bedrijven, van gevestigde namen tot start-ups. De groepjes studenten zullen in juni hun plannen opleveren.

September 2018: nieuwe ronde
Er hebben zich al bedrijven aangemeld, maar er is nog ruimte voor enkele deelnemers. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, maar we verwachten wel commitment aan het project. Dat betekent dat er informatie beschikbaar komt voor de groep studenten om de huidige situatie goed in kaart te kunnen brengen en een (beperkte) tijdsinvestering. Voor opgave of meer informatie kun je contact opnemen met Marco Kok van MKB Deventer (info@mkbdeventer.nl) of Dirk Giethoorn van Saxion (d.a.r.giethoorn@saxion.nl).

Deelnemende bedrijven in september:

 • Unifloor
 • Forest
 • Duvel Moortgat
 • Encycle
 • Stichting Deventer Binnenstadmanagement / 'de straatjes'
 • De kantine (horeca de Gasfabriek)
 • Pure Africa
 • School voor ondernemers
 • Spectrus licht & advies
 • Dnnconsulting / Emberweb
 • Bij de halte
 • Droom & Daad

 

 

 

 

 


Actueel

Saxion-studenten zoeken bedrijven voor nieuw businessplan
Handelsmissies
Deventer 1250 jaar spel
Ambitiekaart 2018
De meerwaarde van een MKB lidmaatschap
Dynamisch ondernemerschap
Noaberschap Voucher

MKB Deventer

MKB Deventer is opgericht in 1995 en is inmiddels de grootste lokale ondernemersvereniging van ons land met 1.200 leden. Onze missie is een gezond ondernemersklimaat te realiseren in Deventer voor ondernemers en onze leden in het bijzonder. Dit doen wij met verschillende activiteiten: lobby, collectieve inkoop & personeelsvoordelen, versterking ondernemersschap, stadsmarketing en last but not least netwerkversterking. 

Daarnaast werken wij aan vier meerjarenprogramma's zoals exportstimulering, E-commerce, Vernieuwende businessmodellen en Bruisende binnenstad.

Ons ledenbestand is zeer divers: zakelijke dienstverleners, winkeliers, bouw- en transportbedrijven, horeca, industrie, handel etc. Een mix van grotere bedrijven en zelfstandige professionals.

Met ons team van 5 uitvoerende professionals werken wij vanuit ons kantoor in de Gasfabriek in Deventer dagelijks voor een zo optimaal mogelijk ondernemersklimaat in Deventer en directe omgeving. 

 • Klik hier voor de statuten van van MKB Deventer.

Home
Collectieve inkoop
Personeelsvoordeel
Lobby
Projecten
Kennis
Leden
Contact


Agenda
Actueel
Word lid
Leden uitgelicht
Magazine
Blogs
MKB Deventer
Handelskade 75
7417 DH Deventer

Tel: 0570-603587
E-mail: info@mkbdeventer.nl
Copyricht 2018 | MKB Deventer