1224


leden
Harold Viscaal stopt als voorzitter van MKB DeventerHarold Viscaal heeft bij het bestuur van MKB Deventer aangegeven te willen stoppen als voorzitter van MKB Deventer met ingang van het komende najaar. De reden is tweeërlei:

Harold is naast zijn voorzitterschap actief als ondernemer met zijn bedrijf Grip op succes. Hij begeleidt organisatie-transities & is businesscoach van directies van A-merken in de regio.

Harold heeft aangegeven de komende tijd weer zijn focus op één punt te willen richten en beargumenteerde in ons bestuur: ‘De cirkel is rond! Er staat nu een regienemende MKB-belangenbehartiger (de grootste van Nederland), die haar leden professioneel prikkelt, opdat ze zakelijk toekomstbestendig blijven! Er staat nu een MKB-vereniging die de economische kansen in Deventer pro actief spot en middels arrangementen met bestuurders en ondernemers in de stad helpt realiseren’.

Harold heeft het voorzitterschap de afgelopen 3,5 jaar met hart en ziel en met veel plezier bekleed. In deze periode is mede door zijn toedoen bij MKB Deventer en in Deventer, veel veranderd. Zonder volledig te zijn, noemen wij onder andere:

  • Uitbreiding activiteitenpalet van MKB Deventer met meerjarenprogramma’s als export, E-commerce, MVO, circulair ondernemen, vitale binnenstad (doorbreken pessimisme binnenstad)
  • - Het versterken van de kracht van de Deventer binnenstad (o.a. initiëren binnenstad-avond, voordracht huidige binnenstadmanager, reorganisatie oude stichting binnenstadmanagement, sterke lobby voor diverse belangen van retailers)
  • Ledenaantal was nog nooit zo hoog als nu: ruim 1.200 leden
  • Mede-initiatiefnemer van Economische Alliantie, nu Deventer Economisch Perspectief (pact van DKW, MKB Deventer, Parkmanagement, VNO-NCW en de gemeente)
  • Mede-initiator Ambitiekaart Deventer: een schets met 5 kansrijke economische profielen voor Deventer
  • Aanjager van het Cleantech thema-netwerk, een samenwerking tussen de 15 werkgeversorganisaties in de Stedendriehoek o.g.v. schone mobiliteit, cleantech human capital, circulaire innovatiekracht
  • Integratie van Salland Academy en samenwerking tussen Ondernemershuis Deventer en MKB Deventer tot een Deventer ondernemersclubhuis; 1 loket voor Ontwikkeling ondernemerschap + Aanjagen economie
  • Werkorganisatie MKB Deventer is vergroot en geprofessionaliseerd met eigen medewerkers en zogenaamde kringcoördinatoren: leden die op een specifiek terrein kennis, daadkracht en initiatieven inbrengen, zo bestaan er coördinatoren voor export, circulair ondernemen en E-commerce
  •  Er zijn ledenboeken uitgegeven en webportals ontstaan, waarmee succesvolle matchmaking op gang is gekomen: boeken Made in Deventer (export), Deventer Professionals & E-commerce aan de IJssel, webportals www.go4export.nl, www.madeindeventer.com, www.exportdeventer.nl 

Harold Viscaal heeft zich laten gelden als pleitbezorger van de economische kracht van Deventer. Hij betoogt regelmatig: ‘laten we onze Deventer kroonjuwelen afstoffen, het verdienpotentieel van de stad / regio Stedendriehoek samen waarmaken. We moeten onze Deventer ambities organiseren! Er is een economisch bureau nodig om icoonprojecten met bestuurders en ondernemers in de stad te realiseren! Pas dan krijgt Deventer een werkelijk onderscheidend economisch profiel!’

MKB Deventer is in de positie gebracht voor verdere groei van ledenaantal (boven de 1.200!) en verbreding van activiteiten. De doorontwikkeling van de vereniging is een feit: van gedreven organisator van ondernemers-evenementen, naar daadkrachtige belangenbehartiger en aanjager van economie.

Het bestuur kijkt bijzonder tevreden terug op deze succesvolle transitie van MKB Deventer onder zijn voorzitterschap. Het bestuur van MKB Deventer is Harold veel dank verschuldigd en betreurt dan ook zijn aangekondigde vertrek. Op dit moment wordt gekeken hoe en op welke wijze MKB Deventer van zijn kennis en dadendrang kan blijven profiteren. 

Namens het voltallige bestuur van MKB Deventer, Marco Kok, directeur

Meer informatie: telefoon: 0570 - 758 021 / e-mail: info@mkbdeventer.nl


Actueel

Saxion-studenten zoeken bedrijven voor nieuw businessplan
Handelsmissies
Deventer 1250 jaar spel
Ambitiekaart 2018
De meerwaarde van een MKB lidmaatschap
Noaberschap Voucher
Harold Viscaal draagt voorzitterschap MKB Deventer gerust over

MKB Deventer

MKB Deventer is opgericht in 1995 en is inmiddels de grootste lokale ondernemersvereniging van ons land met 1.200 leden. Het is onze missie om in Deventer een gezond ondernemersklimaat te realiseren voor ondernemers in het algemeen en onze leden in het bijzonder. Dit doen wij door het organiseren van verschillende activiteiten: lobbywerk, collectieve inkoop, het realiseren van personeelsvoordelen, versterking van het ondernemersschap, stadsmarketing en last but not least, netwerkversterking. 

Daarnaast werken wij aan vier meerjarenprogramma's; exportstimulering, e-commerce, vernieuwende businessmodellen en een bruisende binnenstad.

Ons ledenbestand is zeer divers en bestaat uit zakelijke dienstverleners, winkeliers, bouw- en transportbedrijven, horeca, industrie, handel etc. Het is een mix van grotere bedrijven en zelfstandige professionals.

Met ons team van vijf uitvoerende professionals werken wij, vanuit ons kantoor in de Gasfabriek, dagelijks aan een zo optimaal mogelijk ondernemersklimaat in Deventer en directe omgeving. 

  • Klik hier voor de statuten van MKB Deventer.

Home
Collectieve inkoop
Personeelsvoordeel
Lobby
Projecten
Kennis
Leden
Contact


Agenda
Actueel
Word lid
Leden uitgelicht
Magazine
Blogs
MKB Deventer
Zutphenseweg 6
7418 AJ DEVENTER

Tel: 0570-758021
E-mail: info@mkbdeventer.nl


Privacybeleid MKB Deventer
Copyright 2018 | MKB Deventer