1236


leden
Harold Viscaal draagt voorzitterschap MKB Deventer gerust overHarold Viscaal is 3,5 jaar lang de zeer zichtbare en spraakmakende voorzitter geweest van MKB Deventer. In die periode heeft hij veel energie gestoken in het beter op de kaart zetten van de grootste lokale ondernemersvereniging van Nederland. Nu vindt hij dat het geschikte moment is gekomen om het stokje over te geven aan een opvolger

Waarom ben je er 3,5 jaar geleden ingestapt?
‘Ik werd gevraagd en omdat ik graag de wereld een beetje mooier wil kleuren, heb ik toegestemd. Ik vind het gewoon gaaf om als het ware boven de economie aan Deventer te ‘hangen’ en dan te kijken welk potentieel er nog onvoldoende wordt benut. Welke kroonjuwelen er nog onder de oppervlakte liggen. En dan gaan bedenken hoe je dat, met een team, kunt realiseren aan de hand van een collectieve ambitie. Met elkaar vooruitgaan; ik vond het heel eervol om dat te kunnen doen.’

Wat trof je aan?
We waren een wat reactieve club, die voorzichtig opereerde binnen de bekende circuits in de stad en in de omgang met de partners. Ook de band tussen de leden onderling was niet altijd sterk, we trokken weinig samen op. Ik zag wel het enorme potentieel van de stad en MKB Deventer’s 1200 leden, van al die afzonderlijke leden, en dat wilde ik gaan benutten maar dan moesten wel af van onze overdreven bescheidenheid.’

Hoe zie je de rol van een MKB-voorzitter?
Ik zie mezelf als een aanjager en overbrugger. Ik ben vanuit mijn rol als organisatieontwikkelaar (als eigenaar van Grip op succes, red.) in een goed span met het MKB-bestuur katalysator geweest van de verschillende meerjarenprogramma’s. Als businesscoach ben ik elke dag bezig om bedrijven toekomstbestendig te maken. Ik ben graag een regisseur van aanwezige talenten, ideeën, visies en opvattingen. Potentieel waarmaken, perspectief creëren, dat is wat mij drijft’. Iemand riep recent: jij bent de bewaker van de vooruitgang!

Wat ben je gaan doen?
‘Als bestuur zijn we ons gaan focussen op de vraag: “Wat hebben ondernemers nodig om toekomstbestendig te blijven?” We concludeerden dat ondernemers prikkels nodig hebben om toekomstige ontwikkelingen die de continuïteit van hun bedrijf zouden kunnen bedreigen, het hoofd te kunnen bieden.Mijn inzet was om daarvoor een collectieve ambitie te ontwikkelen, waar iedereen enthousiast over kon zijn en de schouders onder wilde gaan zetten.’

Wat is er bereikt?
‘Om wat te noemen: we hebben diverse meerjarenprogramma’s op het gebied van export, e-commerce, MVO, circulair ondernemen en de vitale binnenstad opgezet, waar veel ondernemers aan meedoen.Van een verzameling losse leden zijn we gegroeid naar een ledencollectief dat samen optrekt op allerlei ondernemersgebieden. We hebben een heel betrokken en hecht bestuur, dat stuurt op inhoudelijke portefeuilles. Er is ook een centraal ondernemerspunt gekomen in de Gasfabriek, daar ben ik heel erg blij mee. De beide besturen van MKB en het Ondernemershuis hebben elkaar hierin heel snel gevonden. Deze locatie moet echt het bruisende middelpunt worden voor ondernemers die elkaar opzoeken en steun nodig hebben.

Zo’n e-commerce congres als Deventer Grows Digital met allemaal verschillende workshops, vind ik ook een perfect voorbeeld van ons nieuwe elan. Iedere ondernemer ziet immers kansen en bedreigingen op zich afkomen en wil weten hoe hij daar het beste mee om kan gaan. We kunnen elkaar als collega-lid daarmee geweldig helpen. Onze positie in Deventer en de regio is erop vooruit gegaan; we pakken de regie op de economie agenda in de stad. We hebben de gemeente en partners ook gekieteld om ambitieuzer met de kansen in de stad om te gaan.’

Wat moet er nog gebeuren?
Deventer staat nog teveel in de handhaven-stand, wil risico’s vermijden. We hebben heel veel initiatiefnemers in de stad, die goede ideeën hebben om de stad verder te helpen. Zo’n stadsstrand bijvoorbeeld is een heel mooi initiatief, waarbij de kracht van de IJssel wordt gebruikt. Het zou mooi zijn als de gemeente Deventer en zulke initiatiefnemers elkaar veel meer als partner gaan zien. Daarnaast moeten we meer gaan werken met ambitieuze vergezichten op het gebied van economie, cultuur, sociaal maatschappelijk gebied. Zo van waar willen we met Deventer staan over 10 jaar?Verder vind ik dat het MKB Deventer lekker eigenzinnig moet blijven, autonoom haar opvattingen blijven ventileren. We moeten de stad blijven prikkelen en de meerjarige programma’s voorzetten.’

En meer concreet?
We willen onze leden een menukaart gaan aanbieden met zaken waarmee ze hun eigen ondernemingscontinuïteit kunnen versterken. Onze werkorganisatie verder professionaliseren, zodat we nog beter gaan communiceren en events kunnen blijven organiseren, waarmee we onze leden kunnen blijven verrassen en prikkelen. MKB-bijeenkomsten moeten echt een feestje zijn qua inhoud en aankleding. De groeiende groep zzp’ers en jonge ondernemers met goede ideeën willen we specifieker gaan bedienen. Daarvoor is het opzetten van een startuploket nodig. De verduurzaming van de maakindustrie willen we beter kunnen ondersteunen. We moeten daarnaast het zelfvertrouwen hebben om onder de aandacht te brengen dat onze dienstverlening ook geschikt is voor grotere bedrijven (meer dan 250 werknemers, red).’

Wat kun je je opvolger meegeven?
Naast een grote affiniteit met de uitdagingen die ondernemers dagelijks tegenkomen, mag een voorzitter wel een beetje eigenzinnig zijn. De neiging om voorzichtig te opereren is hier groot, je moet lef hebben om een tegengeluid te laten horen, om de status quo te doorbreken. Ik deed regelmatig de haren te berge rijzen, maar ik was ervan overtuigd dat we met wat meer bravoure en visie verder kunnen komen.We hebben echt wereldspelers in de stad, dat moeten we uitdragen! Een nieuwe voorzitter moet kunnen vertellen hoe bijzonder we zijn in Deventer, moet onze smaakmakers een podium bieden. We hebben nu een sterkere positie binnen de stad. Het is goed dat iemand anders dat verder gaat uitbouwen en ook de verdere professionalisering van de organisatie, die aansluit op onze ambities en nieuwe rol, gaat voortzetten.’


Actueel

Saxion-studenten zoeken bedrijven voor nieuw businessplan
Handelsmissies
Deventer 1250 jaar spel
Ambitiekaart 2018
De meerwaarde van een MKB lidmaatschap
Noaberschap Voucher
Harold Viscaal draagt voorzitterschap MKB Deventer gerust over

MKB Deventer

MKB Deventer is opgericht in 1995 en is inmiddels de grootste lokale ondernemersvereniging van ons land met 1.200 leden. Het is onze missie om in Deventer een gezond ondernemersklimaat te realiseren voor ondernemers in het algemeen en onze leden in het bijzonder. Dit doen wij door het organiseren van verschillende activiteiten: lobbywerk, collectieve inkoop, het realiseren van personeelsvoordelen, versterking van het ondernemersschap, stadsmarketing en last but not least, netwerkversterking. 

Daarnaast werken wij aan vier meerjarenprogramma's; exportstimulering, e-commerce, vernieuwende businessmodellen en een bruisende binnenstad.

Ons ledenbestand is zeer divers en bestaat uit zakelijke dienstverleners, winkeliers, bouw- en transportbedrijven, horeca, industrie, handel etc. Het is een mix van grotere bedrijven en zelfstandige professionals.

Met ons team van vijf uitvoerende professionals werken wij, vanuit ons kantoor in de Gasfabriek, dagelijks aan een zo optimaal mogelijk ondernemersklimaat in Deventer en directe omgeving. 

  • Klik hier voor de statuten van MKB Deventer.

Home
Collectieve inkoop
Personeelsvoordeel
Lobby
Projecten
Kennis
Leden
Contact


Agenda
Actueel
Word lid
Leden uitgelicht
Magazine
Blogs
MKB Deventer
Zutphenseweg 6
7418 AJ DEVENTER

Tel: 0570-758021
E-mail: info@mkbdeventer.nl


Privacybeleid MKB Deventer
Copyright 2018 | MKB Deventer